Odkoupení, převzetí či likvidace firmy

Nabízíme službu klientům, kteří nemají zájem, již nemůžou dále provozovat stávající firmu, nebo se jejich firma nenalézá v dobré finanční kondici a jsou před rozhodnutím firmu zlikvidovat či odprodat.

Co nabízíme…

  • vypracování návrhu likvidace / insolvenčního řízení
  • samotnou likvidaci či jiné řízení podle skutečnosti či předem dohodnutého postupu
  • nabídneme odkup podílů či akcií za Vás

Nové příležitosti

Forma restrukturalizace může být také tzv. oddělení plevele od zrna…. dobrý podnikatelský záměr oddělit od potápějící se lodi. Výhody jsou jednoznačné – zachování pracovních příležitostí, pokračování v činnosti, zisk.

Kontaktujte nás a společně uděláme maximum pro záchranu Vaší firmy, anebo rychlou likvidaci.

Naši odborníci Vám vypracují restrukturalizační plán, finanční plán s cílem snížení nákladů nebo plán oddlužení. Prostřednictvím interní databáze vytipujeme a oslovíme případného investora. Zajistíme finance jak bankovní tak nebankovní. Vypořádáme se s Vašimi dlužníky a pomůžeme zpeněžit nepotřebný majetek firmy.

Nebo další možností je dát nám firmu do ,,komise“, kde ji budete našim prostřednictvím nabízet na trhu, ovšem je potřeba mít vypořádané všechny závazky, pohledávky, spočtený majetek…. s tím Vám rádi pomůžeme v sekci, kde se zabýváme účetnictvím.

Facebook