Kmenové listy

Nový zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1.1 2014, přináší výhodu pro převod vlastnických podílů ve společnosti s ručením omezeným ve formě kmenových listů.

Společnost s ručením omezeným je bezesporu nejvíce využívanou formou obchodní společnosti. Právě u této formy lze nově určit podíl společníka pomocí kmenových listů.

Kmenové listy jsou cenným papírem na řad a představují zajímavou možnost, nikoli povinnost, jak může společenská smlouva umožnit snadnější převod podílu ve společnosti na někoho jiného. Tento převod vyžaduje takzvaný rubopis, což je zjednodušený písemný převod na rubové straně cenného papíru a právě to je jeho největší výhodou. Kmenové listy je možné vydat na každý podíl a zároveň není vyloučeno, že budou kmenové listy vydány pouze pro některé podíly. Oproti akciím však není možné obchodovat s těmito cennými papíry, na evropském regulovaném trhu nebo na jakémkoli jiném veřejném trhu a nelze je vydat ani jako zaknihovaný cenný papír.

Pokud si přejete využívat výhod kmenových listů, je zapotřebí změnit také společenskou smlouvu, neboť zákon stanovuje, že podíl společníka může být představován kmenovým listem pouze v případě, že je to takto uvedeno ve společenské smlouvě.

K tomu, abychom mohli využívat výhod převodu podílu pomocí kmenového listu, je nutné splnit několik zákonem stanovených náležitostí. Kmenový list musí obsahovat označení, že jde o kmenový list a identifikaci společnosti. Dále musí obsahovat výši vkladu, která připadá na podíl a identifikaci společníka a označení podílu, k němuž je kmenový list vydán. Opomenout se nesmí ani identifikační údaje kmenového listu společně s podpisem jednatele.

Účinnost převodu pomocí kmenového listu nastane ve chvíli, kdy bude společnosti oznámena změna společníka a kmenový list předložen ke kontrole. Na základě těchto skutečností společnost zajistí aktualizaci společníků a zápisu v obchodním rejstříku.

Facebook