FAQ – časté dotazy

Je virtuální sídlo firmy v souladu se zákony?

Ano. Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku musí mít registrované sídlo společnosti. To se však může lišit od místa skutečné správy společnosti. My vám nabízíme virtuální sídlo společnosti, které šetří vaše náklady v případě, že nepotřebujete ke svému podnikání pevnou kancelář či si nepřejete kupovat nemovitost. Virtuální kancelář na jedné adrese může využívat i více firem, neboť to není v rozporu s žádným právním předpisem, zákon umožňuje společný nájem bytů i nebytových prostor.

Jak mohu změnit sídlo společnosti?

U každé z obchodních společností je třeba zvolit jiný postup.

Veřejná obchodní společnost

U tohoto typu je třeba souhlas všech společníků ke změně sídla. Ve společenské smlouvě však může být uvedeno, že stačí pouze většina všech společníků. Toto rozhodnutí musí být uvedeno písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

Akciová společnost

Zde je možné změnu sídla provést dvěma způsoby. A.s. má sídlo vymezeno ve stanovách, které mění valná hromada. Ta může o novém sídle rozhodnout změnou stanov ve formě notářského zápisu. Změnu sídla je také možné provést beze změny stanov a to pomocí písemného rozhodnutí představenstva společnosti.

Komanditní společnost

Zde je postup stejný jako u veřejné akciové společnosti, avšak společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačí souhlas většiny komplementářů společně se souhlasem většiny komandistů.

Společnost s ručením omezeným

U tohoto typu obchodní společnosti lze sídlo změnit dvěma způsoby. První možností je změna zakladatelského dokumentu rozhodnutím valné hromady nebo souhlasem všech společníků ve formě notářského zápisu. Druhý způsob změny sídla společnosti je rozhodnutím statutárního orgánu (jednatelů), toto rozhodnutí nemusí být formou notářského zápisu, nicméně musí být písemné s ověřenými podpisy.

Je koupě ready made firmy bezpečná?

Ano. Nabízíme vám ke koupi pouze nově založené společnosti, které nemají žádnou podnikatelskou minulost a vy se tak nemusíte obávat žádných zatížení.

Je možné uplatnit  hodnotu DPH hrazenou při nákupu společnosti později v daňovém hospodářství?

Při koupi společnosti také můžete složit zálohu na náklady na její sídlo. Je-li tato společnost plátcem DPH, může si pak DPH s tím související zahrnout do odpočtu.

Jaký je rozdíl mezi založenou a ready made s.r.o. ?

V případě, že si přejete založit novou společnost s ručením omezeným, počítejte s tím, že vám to bude trvat delší dobu, vyžaduje to určité náležitosti a je také nutné složit v bance základní kapitál. U ready made společnosti je základní kapitál již splacen a jejím jednatelem se lze stát takřka ze dne na den.

Facebook